26 februari 2008

I kväll är ämnet givet.
Katzav.
Tre mot två gör ju att de tre vinner. Tre domare vann över två.
Nej, det blir för mycket torr matematik - pengarna och makten vann!
En stor dag för alla våldtäcktmän.

Högsta domstolen beslöt att godkänna överenskommelsen mellan åklagare och försvar som innebär att Katzav slipper fängelse och andra otrevligheter och i stället kan njuta ett pensionärsliv i ekonomiskt välstånd.
Vad som händer tjejerna han våldfört sej på i varierande grad är ytterst få intresserade av.

OK, jag har ingen sanning att bjuda på utan bara magkänsla. Jag hade dock gärna sett att de torra advokaterna och domarna vore i stånd att bland alla sina papper och paragrafer tillåta lite medmänsklig magkänska.

Vad som egentligen har hänt är att det rättsliga systemet nu har förlorat förtroendet hos den halva av befolkningen som i och med detta domslut känner sej personligen förolämpade. Om samhället i stort vinner på detta är ytterst tveksamt - ja, kanske rent utav farligt.

Demonstrationer väntar i kulissen och insändare skrivs men jag misstänker att samma letargi som visat sej vad gäller den politiska katastrofen kommer att göra sej gällande nu. Man går igenom det kända rörelsemönstret och därefter - går man hem.

Katzav kan förmodligen känna sej lugn om det inte från en sidoingång dyker upp en eldsjäl som är beredd att betala priset för rättvisan.
Finns han? Finns hon?

- Låt oss se vad morgondagen kan leverera.

Inga kommentarer: