08 december 2015

Så har det hänt

Så har det hänt - att någon från de högre sfärerna dristat sej till att uttala vad alla vet sedan länge.
Att bakom det mesta elände här i världen gömmer sej avarter av islam.
"Gömmer sej" är kanske inte rätta ordvalet för de ger högljutt tillkänna att brotten de utför sker i just islams namn.
Namn som ISIS, Al Qaida, Hizballah, Hamas, Al Nusra, Muslimska Brödraskapet, The Talibans, Al Aqsa Brigaden, Boko Haram, Islamic Jihad, och PLFP hör vi dagligen talas om i nyheterna och det är inte i några uppbyggliga sammanhang.

Nu har presidentkandidaten Donald Trump högt och tydligt sagt vad alla vet.
Konstigare än så är det inte.
Möjligen då att han specificerade hur han tänkte sej ta itu med denna fatala soppa för att göra USA så säkert som möjligt för sina medborgare.

Donald Trump ansåg att muslimer inte utan vidare skulle ha fritt tillträde till USA innan det var utrett och utagerat vad som orsar den ena massakern efter den andra.
Det kan vid första påseendet synas inhumant men det är samma arbetsmetod som polisen utnyttjar sej av.
När ett brott begåtts stoppar man tillträde till brottsplatsen och ingen som varit i närheten får avlägsna sej innan polisen förvissat sej om att vederbörande inte har något ytterligare att tillföra utredningen.
Trump vill ha ett tillfälligt stopp på inflödet av muslimer tills det är klarlagt "vad som pågår" och att det finns ett verksamt instrument där vanliga hyggliga muslimer kan skiljas från mindre hyggliga muslimer som kommer till USA för att åstadkomma ond bråd död.
Idag är de instrumenten oerhört trubbiga och slöa.
Dessutom, vi väntar fortfarande på en massiv folkrörelse bestående av de hyggliga muslimerna där de otvetydigt fördömmer allt vad politiskt islamism heter.

I CNN har svallvågorna efter Trumps uttalanden gått höga.
I spetsen för dessa står Christiane Amanpor - vem annars.
Som vanligt väljer hon sina intervjuobjekt efter hur väl de kan artikulera hennes egna åsikter.
Ingen av de CNN medarbetare som idag höjt tonläget nämner med ett ord allmänhetens oro och rädsla för att islamister ska ta chansen att utföra nya massakrer i deras omedelbara närhet.
Detta noteras naturligtvis av det s.k. allmänheten.
Jag känner människor i USA som inte vågar delta i julfesten på sina arbetsplatser av rädsla för nya fräscha islamistattacker.

Donals Trump har sagt vad man inte får säga och naturligtvis fått det dövblinda etablissemanget mot sej.
Detta är inte riktigt sant men ändå...
Etablissemanget (ja ni vet vilka jag menar) vet mycket väl att det är avarterna av islam som orsakar de grövsta brotten mot mänskligheten idag men just det får man naturligtvis inte säga.
Skillnaden mellan dem och Trump handlar alltså egentligen bara om mod.
Mod att äntligen säga vad alla vet.
Metoderna kan alltid diskuteras men finns inte modet så finns ingenting.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ...