13 oktober 2008

Kyrkans upplösning


Jag har egentligen varit kyrksam sedan modersmjölken men då handlade det om en annan kyrka.
Inte den politiska tummelplats den nu blivit där spridandet av propaganda tagit över spridandet av Gudsordet.
I stället för att sprida det goda evangeliet sprider kyrkan nu i stället ett falsk och ytterst diskriminerande politiskt "evangelium".
Är detta de sista krampaktiga försöken att hålla kvar fasaden från "forns stora dar" och ersätta andlig närvaro med en oandlig sörja.

Detta är lika beklagligt som uppenbart när man i olika sammanhang ser hur kyrkans män fastnat i bl.a. palestinagruppernas "hat-evangelium".
I morgon kommer detta "evangelium" att spridas vid en kyrkokonsert i samarbete med Rädda Barnen, palestinagrupperna med översteprästen Gahrton och andra.
Måltavlan är som vanligt – Israel. Surprise, surprise.
Besökarna kommer att få sej till livs ena sidans historier medan den anklagade sidan inte är bjuden.
Bara detta faktum borde ha gjort att kyrkan vänt i dörren.
Det kommer att bli en hatföreställning i form av en konsert där formen är tänkt att översläta budskapet.
Att det hela tilldrar sej i en kyrka är också en välplanerad täckmantel.
Respektfullt, liksom...
Bra affärsidé.

Palestinska barn i israeliska fängelser.
Hu så hemskt!
Alla bara måste huka sej!
Som så vanligt är i svenska media så surfar man lätt på ytan av ett problem utan att våga se till orsakerna.
Man skulle ju då kunna förlora propagandapoäng...

Palestinska barn borde aldrig ha blivit utsatta för situationer som fått dem att hamna i fängelse.
Palestinska barn borde ha fått en barndom fri från hatpropaganda.
Palestinska barn borde ha fått växa upp utan att utnyttjas för transporter av explosivt material.

Israeliska barn borde aldrig ha blivit mördade av palestinska ungdomar med skräddarsydda bombbälten.
Israeliska barn borde aldrig ha behövt krypa längs husväggarna för att söka skydd mot inkommande Kassamraketer.
Israeliska barn borde aldrig ha varit tvungna att ligga på sjukhus för att få sin kropp rensad från bombsplitter och för att lära sej gå på nytt med en benprotes som ersättning för sitt eget ben som "försvann" när en skjutglad palestinier tog sej in på pizzerien han besökte.

Kyrkan diskriminerar.
Man diskriminerar bort de israeliska barnen och kommer att sjunga vackert till förmån för de palestinska barnen.
Trevligt för dem men katastrofalt för mänskligheten.
En kyrka som med berått mod väljer bort en lidande grupp framför en annan är helt enkelt ovärdig och har tappat det lilla förtroende den eventuellt hade kvar efter Hopp-kampanjer, följeslagare och annat.
Kärleksbudet trampar man brutalt på och att Jesus sa "låt barnen komma till mej" har man förträngt.
Jesus sa inte "låt vissa barn komma till mej" – eller är det så kyrkan läser sina skrifter?

Kyrkan var en gång respekterad men har nu slagit in på en stig som snabbt leder till dess upplösning.


, , , , , ..

Inga kommentarer: