13 oktober 2008

Er stora kväll!ÖPPET BREV TILL INGER ASHING.
Hej Inger Ashing –

I kväll blir det er stora kväll!
Ni kommer då, tillsammans med bl.a. kyrkan och palestinagrupperna, att presentera er nya (nygamla?) ideologi.
En ideologi som ytterst bygger på diskriminering och en rädsla för att se sanningen i vitögat.
Om kyrkans tragiska roll i det hela kan du läsa på länken http://tselhagilboa.blogspot.com/2008/10/kyrkans-upplsning.html och vad gäller palestinagruppernas verksamhet så arbetar de ihärdigt - men under falsk flagg.
Om de någon gång gjort något gott för palestinierna kan det nog betecknas som ett olycksfall i deras "gedigna" arbete med att bedriva en gravt israelfientlig propaganda.
"Säg mej vem du umgås med ska jag säga dej vem du är" – lyder det gamla ordspråket.
Trist för Rädda Barnen.

Palestinska barn i israeliska fängelser (liksom murarnas "MUR" och de livräddande check points) beror – i grunden – på att palestinierna genom sitt ociviliserade beteende bett om det.
Ociviliserat beteende är naturligtvis ett understatement, men jag försöker ta det enkelt...
I svenska högliberala öron låter detta naturligtvis som en ruskig efterkonstruktion men är inte desto mindre sant.

Ett visst mått av förståelse för sambandet mellan 'orsak och konsekvens' borde väl även Rädda Barnen kunna plocka fram.
Ställ dej själv frågan hur området hade sett ut om Israel hade haft "goda grannar".
- De arabiska områdena hade blomstrat och blivit föredömen för andra arabiska stater i regionen efter fruktbärande samarbete med israelerna.
- Israelerna hade kunnat lära sej mer om och ta del av det arabiska kulturarvet.
- De arabiska barnen, palestinierna, skulle aldrig ha behövt utnyttjas till kriminella aktiviteter som riskerar att sätta dem i fängelse.

Varje hjälporganisation vet att den effektivaste hjälpen är den som satsas på förebyggande verksamhet.
Varför har inte Rädda Barnen upptäckt detta?
- Varför satsar man inte på att berätta för palestinierna att deras behandling av sina egna barn ligger ljusår från Barnkonventionens intentioner?
- Varför satsar man inte på att berätta för palestinierna att det är kriminellt att utnyttja minderåriga som redskap i terrorn.
- Varför satsar man inte på att berätta för palestinierna att de riskerar ett antal förlorade generationer genom att uppfostra barnen i en kultur där martyrdöden anses vara det mest åtråvärda.

Med civilkurage och moraliskt mod hade Rädda Barnen kunnat vara en ledstjärna i stället för som nu, en förlorare, som i hjälplöst famlande satsar krafter och gåvopengar på en konsert, där huvuduppgiften kommer att vara giftspridning mot staten Israel under ett fikonlöv av "tycka synd om...".

Man måste inte jama med massorna.
Det är naturligtvis det enklaste och man kan för en stund förledas att tro att man agerar utifrån ett ädelt sinnelag.
Skapar man på ytan finner man dock ett ormbo.


, , , , , ..

1 kommentar:

pernilla.rebel sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.