25 oktober 2008

Det urgamla Hebron


Hebron, en stad med en lång och fascinerande historia som naturligtvis är förknippad med Abraham (Abram).
Abraham med sitt hushåll lämnade staden Ur i nuvarande Irak och vandrade till en plats i norra Syrien som heter Haran.
Där bodde de ett tag innan de drog vidare till det land Gud skulle visa dem.
(Deras gudstro kunde inte ha varit av det klenare slaget!)
De kom så småningom till en plats på Västbanken som kallas Sikem och därefter till Betel.
Hungersnöd utbröt och de vandrade söderut tills de nådde Egypten.
Där bodde de under lite olika pseudonym som drog in dem i diverse intrikata förvecklingar.
När det var dags att åter igen ta sej upp till Kanaans land hade Abraham hunnit bli en förmögen man med ett överflöd av silver, guld och boskap.
De kom efter ytterligare kringflackande till Hebron där Abrahams hustru Sara dog.
Han köpte en grav till henne av hettiten Efron för 400 shekel (fullt marknadsvärde), grottan Makpela på Efrons åker, och begravde henne där.
När tiden var inne blev Abraham själv begravd bredvid Sara i samma grotta och sedermera även deras som Isak.
Även Jacob, Rebecka och Lea är begravda där.

Detta om forntidens Hebron.
Över denna Makpela-grotta har man sedan byggt ett minnesmärke, en byggnad som under tidens gång varit föremål för erövringar och invaderats av olika religiösa företrädare.
Numera delas den mellan judar och muslimer vilket symboliskt också visar hur själva staden är uppdelad.
Politiska krafter har förvirrat begreppen i denna urgamla stad och situationen är lång ifrån tillfredsställande och på senare tid har den ytterligare komplicerats då staden blivit ett starkt fäste för Hamas.Nu ska dock allting bli så bra, så bra.
Ett stor palestinsk säkerhetsstyrka spreds idag ut i Hebron som ett led att stärka Abbas.
Han borde vara en oerhört stark man idag efter alla dessa åtgärder Israel övertalats till för att "stärka" honom.
Att så inte är fallet beror väl mest på att en person som behöver proppas upp måste ha vissa förutsättningar för detta.
Det räcker inte med att Bush och Condoleezza kallar honom för "a man of peace" och att han gör regelbundna visiter i Olmerts residens.

Det är tänkt att de nya säkerhetsstyrkorna i sina nypressade uniformer ska hålla ordning på buset men också stoppa de regelbundna utbrotten av terrorism.
Vi har ju lärt oss att hoppet är det sista som dör så vi hoppas…
Det är inte speciellt rationellt att hoppas men vi gör det i alla fall.
Åtminstone idag.
, , , , , ..
SvD HD SDS DN SvD HD D D

Inga kommentarer: