06 april 2008

Vad är grundorsaken till att folk sysselsätter sej med "shit-things" i stället för att försöka föra bort våra existensiella hot från agendan?

För att våra ledare anar att deras kapacitet på området är otillräcklig?
För att de är rädda för att misslyckas?
För att de inte tror att det ger några röster i nästa val?
För att det inte är pc att prata om de här sakerna?
För att de är rädda för att utmana våra motståndare?

Nu kanske någon säger att de visst sysslar med dessa saker fast då i slutna rum och i lika slutna sällskap.
Det värsta är att jag inte tror att det hjälper hur slutna dessa sällskap än är för personerna som är inbjudna är personer som vandrar maktens korridorer, inte på grund av kompetens, utan för att de är bundna till Olmert genom korruption och hot om hot.
Folk som bestämmer över oss (hemska tanke) är folk som är beroende av Olmerts välvilja för att ha kvar sina jobb och en möjlig karriär. Vår permiärminister är som en bläckfisk med så många armar som behövs för att hålla honom flytande. Han "hjälper" någon så där lite diskret, om personen i fråga lovar honom evig trohet - om än i lite mindre högtidliga tongångar.
Det är denna klick som ska rädda Israel från undergång...
När situationen är sådan den är ska ingen bli förvånad över att så många vill ha nyval.
Detta gäller av naturliga skäl inte den Olmertska hovstaten.

Vad som nu händer är i stället att man vänjer sej.

Man vänjer sej vid att leva under ständiga hot.
Man vänjer sej vid Olmert som premiärminister.
Man vänjer sej vid den politiska kohandeln.
Man vänjer sej vid den dagliga dosen Kassamraketer.
Man vänjer sej vid att vad som lovas idag är glömt i morgon.

Finns det då läge för optimism?
Det mest optimistiska är att Israels saga är genomsyrad av exceptionella händelser och att ingen har sagt att det inte kan hända igen.
Rationalitet har inte alltid varit ledstjärnan utan i stället en förbluffande förmåga att i en krissituation finna den rätta lösningen.
I dessa högteknologiska tider kan man nog inte enbart lita till sin intuition - men det hjälper.

Inga kommentarer: