17 april 2008

Demoniseringen av Israel

Nedanstående är skrivet av en vän till mej som trots sin ungdom har en klarsyn kopplad till djupgående kunskaper av sällsynt slag.
LÄS, LÄR och BEGRUNDA.


DEMONISERINGEN AV ISRAEL: IDEOLOGI MED HISTORISKA RÖTTER OCH VÄLDEFINIERAT MÅL.

DET GROTESKA LIKSTÄLLANDET av Israel med Nazityskland, som SSU:s ordförande ansluter sig till och som sprider sig som ringar på vattnet i dagens Europa och den muslimska världen, är ett tankegods med både djupa historiska rötter och ett väldefinierat mål.
REDAN UNDER det första Libanonkriget jämförde dåvarande statsminister Olof Palme staten Israel med Nazityskland och civila araber likställdes med judar i Warszawa-gettot. Premiärminister Menachem Begin, som förlorade större delen av sin familj i Förintelsen, likställdes systematiskt med Hitler. Demoniseringen av den judiska staten som ett anti-Krist och efterträdare till Nazityskland har dock rötter som går tillbaka till 1940-talet och början av 1950-talet. En av de mest inflytelserika rösterna bakom detta tankegods var den välkände men kontroversielle brittiske historikern ARNOLD TOYNBEE.
Toynbee, som motsatte sig våldsamt återupprättandet av den judiska nationalstaten, hävdade att det judiska folket var en död “fossil” eftersom det judiska folkets historia inte passade in i Toynbees etnografiska modeller över nationers mönster och livscykler. Den återupprättade judiska nationella civilisationen utmanade således Toynbees ståndpunkt om att det judiska folket var likt romare och babylonier ett utdött historiskt folkslag. När det återupprättade Israel blivit ett faktum 1948, ägnade Toynbee mycket tid och energi på att vid varje givet tillfälle demonisera den judiska nationen genom att likställa det judiska folkets nationella frihetsrörelse, zionismen, med nationalsocialism och fascism.
DET VAR TOYNBEE som för drygt ett halvt sekel sedan sådde fröet till den idag utbredda och mytologiska vanföreställningen om samarbete mellan tyska nationalsocialister och judiska zionister under andra världskriget. Toynbee expanderade successivt sina redan rabiata och historielösa teorier om det judiska folket genom att groteskt hävda att de arabiska flyktingarna som utgjorde en direkt konsekvens av att arabernas militära nederlag i sitt folkrättsvidriga aggressionskrig mot den internationellt erkända judiska staten 1948, utgjorde en större katastrof än Förintelsen av 6 miljoner judiska män, kvinnor och barn. Under de senaste 60 åren har Toynbees teorier raffinerats och vidareutvecklats i olika variationer, men dess centrala mål har förblivit oförändrat: avhumanisering av den judiska staten. Föga förvånande ägnade Toynbee med sin selektiva och ideologiskt drivna humanism ingen tanke åt de omkring 900.000 judar som fördrevs från den muslimska världen eller de mänskliga vrak som flydde undan nazismen i Europa.
AVHUMANISERINGEN av den judiska staten kombinerar antisemitiskt tankegods från 1900-talet med anti-judiskt tankegods vars rötter är äldre än kristendomen och kan spåras till det grekiska Alexandria för 2300 år sedan. Om man studerar judisk historia vilken kantats med deprimerande många övergrepp på judar, så märker man ett tydligt och genomgående mönster: varje massaker eller pogrom som judar utsattes för, föregicks av en omfattande anti-judisk demoniseringskampanj med syftet att avhumanisera och separera det judiska folket från resten av mänskligheten.
SYFTET med demoniseringen av det judiska folket genom historien, har alltid varit att etablera en psykologisk rationalitet och legitimitet för en fysisk likvidering av judar. Anti-judiska demagoger från Haman i antika Persien, den katolska kyrkan i Spanien och Polen, de ryska tsarernas propagandaapparat till Hitler och Goebbels i Nazityskland samt arabiska och muslimska despoter både i modern och antik tid, möjliggjorde alla och var direkt ansvariga för anti-judiska massakrer genom sitt hatfulla anti-judiska tankegods.
Historierevisionistiska rabiata röster, som idag likställer den demokratiska judiska staten Israel med Nazityskland, strävar efter att uppnå två primära mål:
1) DEMONISERA OCH AVHUMANISERA den judiska staten och dess nära 6 miljoner judiska medborgare och därmed successivt förbereda massorna i Europa och i den muslimska världen psykologiskt för den judiska statens fysiska utplåning från världskartan. I detta sammanhang är det regimen i Teheran som är mest tongivande även om dess stödtrupper i arabvärlden och i en del europeiska kretsar ej kan underskattas.
2) RENTVÅ det kristna Europas och den muslimska arabvärldens blodiga och antisemitiska historia vilken kantats av otaliga massakrer av det judiska folket och diverse andra folkmord genom att bagatellisera Förintelsen och demoniskt likställa det judiska folket med dess kristna och muslimska förövare. Detta förklarar varför det är så frestande för dessa anti-judiska mörkermän att automatiskt och lögnaktigt framställa varje israelisk förvarsaktion mot militära mål oberoende hur begränsad och folkrättsenligt legitim som en “Förintelse” och Israel som en “nazistisk stat”.
PRECIS SOM DET ÄR en systematisk demonisering och avhumanisering av det judiska folket som genom historien orsakat massakrer på miljoner judar, så är det ett systematiskt motstånd baserat på moralisk etik och rationell sakkunskap mot detta drygt 2000 år gamla hatfulla och lögnaktiga anti-judiska tankegods som kommer bidraga till att förebygga potentiella framtida försök till massakrer på det judiska folket.
Daniel Krygier

Inga kommentarer: