26 april 2008

Det där med hus...Jag funderar på det där med hus...
I hus bor man. Finns det människor så finns det hus. Alla sorters hus.
Fina hus, fula hus. Röda hus och hus med grönt grästak.

Judar bygger hus och araber bygger hus.
Där det finns judar byggs det hus för judar.
Där det finns araber byggs det hus för araber.

Nu har det där med husbyggande blivit politik.
Ingen vet var en eventuell kommande gräns mellan judarna och araberna kommer att gå och tills detta är bestämt får bara araberna bygga sina hus var de vill - inte judarna.

Vill du se hur hus utan bygglov ser ut ska du åka till områden som bebos av araber.
Det trista är att omfattningen är så stor att myndigheterna i stort sett gett upp.
Hus som bebos av judar är nästan alltid försedda med bygglov för alla som var utan är redan raserade av bulldozers.
Araberna bygger hus för sej och sina barn på land de vill ha som sitt.
Judarna gör likadant - de bygger hus på land de anser är deras.
Antingen gör ingen fel eller så gör båda fel.

Frågan är varför endast judarnas husbyggen jagas med ljus och lykta?
Jag blir ständigt förvånad över den frenesi som kommer i dagen när bebyggelse för judar kommer på tal.
Skulle ett hus, som byggts av judar, i en slutlig fredsuppgörelse ligga i det område som araberna fått sej tilldelat får ju judarna lämna. Huset kommer att raseras eller säljas till araberna för vrakpris.
Skulle ett hus, som byggts av araber, i en slutlig fredsuppgörelse ligga i det område som judarna fått sej tilldelat så får araberna lämna. Möjligen?
Att judarna har kraft och mod att lämna sina hus och hem vet vi. Det skedde senast i Gaza för några år sedan. Där föreligger alltså inget problem.
Hur araberna ser på motsvarande situation vet jag inte.
Nu säger förmodligen folk som smittats av propagandan från Västbanken att möjligheten att arabiska hus skulle ligga på områden som kommer att tillfalla judarna inte finns.
Fel.
Landväxlingar är en integrerad del av förhandlingsprocessen. Det är ingen ny tanke och heller ingen tanke som övergivits av någon av parterna.
Jag tycker det är oerhört överdrivet att lägga så stor vikt vid var nya hus kommer att uppföras. Vid en eventuell fredsöverenkommelse kommer detta att justeras - åtminstone vad israelerna anbelangar.
SDS
SDS2

SDS

Inga kommentarer: