05 april 2008

I morgon kommer en massiv säkerhetsdrill att dras igång som ska pågå under flera dagar.
Det är tänkt att den ska märkas på alla nivåer i samhället och grundidén är att ta reda på om situationen på hemmafronten har förbättrats i jämförelse med den usla situation som rådde vid utbrottet av senaste Libanonkriget.
På tisdag klockan tio på förmiddagen kommer "Hesa Fredrik" att bröla i hela landet men jag vet fortfarande inte om det förväntas av oss att vi ska rusa till närmsta skyddsrum eller om det bara är en test för att se om apparaturen fungerar.
Jag undrar varför man i Sverige kallar denna siren för "Hesa Fredrik"? Det skulle verkligen vara roligt att veta.

Den här omfattande drillen har skapat oro bland våra kära grannar.
Både Libanon med sina husdjur, Hizballah, och Syrien känner sej föranlåtna att skärpa till sina soldater och sprider ryktet att Israel nu hotar att invadera...
Det är likadant alltid och överallt. Araberna vänder ut och in och fram och bak på allting - så länge resultatet propagandamässigt blir till deras fördel.

Likadant är det med den europeiska vänsterrörelsen. Man börjar bakifrån.
De påstår att araberna beter sej som de gör för att israelerna är efter dom, stjäl och trakasserar.
Man ser inte - vill inte se - att israelerna regerar först efter att de blivit angripna och när araberna sedan känner att det börjar svida då drar de igång sitt PR-folk och börjar gråta inför TV-kamerorna.
Översteprästen bland gråtarna är Saeb Erekat, CNN´s lille popuppare.
Jag glömmer aldrig när under de första dagarna under det senaste palestinska upproret år 2000, Erekat bönade om internationellt skydd för sitt folk medan man samtidigt i alla media såg hur palestinierna angrepp allt och alla, förstörde genomfartsvägarna, sköt vilt omkring sej speciellt om det var en juda i närheten och gick allmän bärsäkagång.
Det var enligt Erekat dessa missförstådda galningar som snabbt behövde ett internationellt beskydd.

Åter till dagens situation med upphettning av gränsen i norr.
Jag tror att araberna tar den planerade övningen som förevändning till att hota Israel och som vanligt i de kretsarna så gör man det riktigt snyggt.
Mediafolket är införstådda och världen lyssnar.

Inga kommentarer: