02 april 2008

Arrogansen har talat.
Under en debatt i Knesset idag, begärd av oppositionen, höll Olmert ett tal. Han tog väl vara på tiden för han rafsade från sej sina skyldigheter på 1-2 minuter.
Dessa 1-2 minuter ägnade han åt att förhärliga sin egen arbetsinsats och till att förklara hur meningslös han ansåg debatten i fråga vara.
Sedan gick han hem!
Folkkär kommer han aldrig att bli.

Nya fynd har drabbat tidningssidorna.
Det föds judepojkar och judeflickor i en sällan skådad takt. Takten överstiger alla kända förutsägelser och kan också få politiska följdverkningar. Borde få...

Den judiska befolkningen blir bara yngre och yngre.
1995 var judiska födslar 69% av alla födslar medan de idag består av 75%.
Från år 1995 till år 2007 ökade de judiska födslarna med 40% vilket innebär en ökning från 80.000 till nuvarande 112.000 om året.
Inom "gröna linjen" finns nu 1.4 miljoner araber och 6 miljoner judar.
I Judéen och Samarien finns 1.5 miljoner araber (inte 2.3 miljoner som araberna uppger)
I Gaza finns 1.1 miljoner araber (inte 1.5 miljoner som araberna uppger)

I Gaza har dessutom utflyttningen ökat markant efter Hamas militärkupp.
Tidigar översteg de utflyttade invandrarna med 16.ooo om året men nu efter Hamas maktövertagande är skillnade mellan utflyttarna och invandrarna 25.000.
Alltså är det 9.000 fler än tidigare som vill bort från eländet. Högst förståeligt.

Olmert läser förmodligen inte sådant här för då skulle ju stora delar av hans skrämselpropaganda raseras.
Att säkra den judiska majoriteten för framtiden behöver inte nödvändigtvis bestå enbart av att ge bort land med tillhörande araber utan också genom välplanerade satsningar på ett bra liv i ett bra land där folk vill sätta barn till världen.

Inga kommentarer: