13 juni 2008

Tankevurpor

Någon påpekade att jag i gårdagens epistel inte hade med ordet UTPRESSNING.
Alldeles riktigt. Det var inte med.
Det var både ett förbiseende och en tankevurpa.
Förbiseendet är inte mycket att orda om - jag glömmer saker varje dag och får leva med det.
Tankevurpan är allvarligare.
Det är samma tankevurpa den israeliska informationen till yttervärlden blivit offer för.

Den israeliska informationen om vad som här i landet sig tilldragit haver... är oftast bristfällig. Det beror inte på att man inte har klart för sej vad som pågår utan att man tar för givet att omvärlden också är informerad - åtminstone om grunderna och de mest uppenbara företeelserna.
Detta har visat sej vara ett önsketänkande utan verklig bas och på så sätt uppstår farliga luckor.
Israelerna tror att folk vet och när det senare visar sej att de inte alls visste - då är det ofta för sent. Tillrättalägganden i efterhand är inte "the real thing" och har oftast samma effekt som att spotta i motvind.

Israel måste utgå från att ingen känner till någonting. Inte ens de mest elementära sammanhangen. Varken var Israel ligger, hur stort det är eller vad huvudstaden heter.
Om man sedan låter det ingå i bilden att bakgrundskunskaper endast är ett långt ord utan innehåll så vet man kanske lite bättre hur korrekt information bör utformas.

Har man planer på att yttra sej är det lämpligt att åtminstone i viss mån känna till sitt ämne.

Inga kommentarer: