25 juni 2008

Karnits ögon
Just nu pågår en kohandel på högsta nivå, på liv eller död - både bildligt och reellt talat.

Den israeliska regeringen försöker manipulera sina meningsmotståndare, lova och hota i lagom doser och inte minst värna om "hur det ser ut".
Realpolitik göre sej inte besvär - bara skenet av densamma.

Det är den planerade omröstningen i Knesset i morgon som utlöser denna febrila aktivitet.
Det skenbara diskuteras, blöts och stöts i alla upptänkliga media.
Det verkliga skeendet sker i hemliga, vadderade rum där otillbörligheter kan förekomma utan att någon kommer att behöva stå till svars.

Politikerna är vana vid den här hanteringen så upphetsningen är minimal. Det enda som skulle kunna rubba deras cirklar är om något oförutsett skulle inträffa.
Det mesta är dock förutsett, scenarierna skrivna och nu är det bara beslut som saknas.

En av de mest garvade reportrarna påstod att om Kadima bara sätter en acceptabel datum för sina "primaries" så faller hela omröstningen. Folk kan gå hem och fortsätta i sina välkända och trygga hjulspår med jobb och löning i säkert behåll.

Resultatet av manglingarna får vi någon gång mitt på dagen i morgon, onsdag.


Annars är det Karnits ögon som inte ger någon ro.
Karnit Goldwasser är den unga hustrun till Udi Goldwasser som tillsammans med Eldad Regev varit i Hizballahs våld i två år.

Två grymma år.

I dag har hon medverkat i media, inte på grund av någon sorts exhibitionism, utan av kärlek till sin man Udi.
Han och hans kompis blev igår kastade framför ulvarna när regeringen plötsligt bad om en utredning där det skulle fastställas om de skulle bli betraktade som KIW (Killed In War) - eller inte.

Något hade hänt, för bara någon dag tidigare hade de anhöriga fått besked om att en överenskommelse med Hizballah var nådd och att endast ett regeringsbeslut fattades.

Vad hade hänt?
Även i kväll är det ingen som vet.
Om någon fått vetskap om att de inte är i livet längre, om Hizballah kräver ytterligare eftergifter av Israel - eller något annat?

Ingen vet.

I vart fall så rasade Karnits värld samman.
Hon var tillbaka på ruta ett.
Som någon sa - vi borde vara beredda att utväxla även döda soldater med levande fångar, om inte för annat så för Karnits skull.
Hon måste få veta.

Hennes ögon säger allt.

Inga kommentarer: