03 januari 2009

'Kung Av Palestinagrupperna'


Det är intressant att iakttaga vilka fantasifulla piruetter svenska media ägnar sej åt för att legitimisera Hamas.
De till och med använder sej av skribenter som Per Gahrton, "Kung Av Palestinagrupperna", vilket är en lika desperat som deprimerande åtgärd.
Gahrtons artiklar innehåller aldrig några överraskningar, aldrig något nytt – har man läst en har man läst alla.
Att han får hållas i en tidning som Svenska Dagbladet är verkligen ett fattigdomsbevis.

Hamas våldskultur ursäktar han med "desperation".
Detta må vara en bit av sanningen, men en ytterst liten bit och även denna lilla bit har inget med Israel att göra utan är en hemmaprodukt.
Vad som driver Hamas att ägna sej åt sitt råa serievåld är i stället "aspiration".
Deras renrasiga islamism leder dem till detta extremistiska beteende och på sådant biter ingen logik.
Underligt egentligen att så få självmordsbombare kommer från Darfur där desperationen är påtaglig på ett helt annat sätt än i Gaza.

Efter en veckas krig mot Iran i Gaza är Hamas fortfarande fyllda av denna aspiration.
Detta krig som Hamas iscensatt under en längre uppladdningsperiod skördar nu sina offer.
Att be dem sluta är förmodligen lika fruktbart som att be en groda sluta hoppa.
I kväll berättade en Hamasledare från sin bunker att han ser endast två möjliga utvägar – seger eller att bli shahid (en som dör för Allah).
Hans kroppshydda vittnade om att han missat att "i Gaza svälter man..."

Logiken i hans uttalande lyser också med sin frånvaro.
Om han eftersträvar seger skulle han ju hjälpa sitt folk där uppe på markplanet.
Om han å andra sidan verkligen ville bli shahid skulle han inte gömma sej som en skrämd råtta nere i bunkersystemet.

Vad Hamasledarna håller på med är att utsätta sitt eget folk för det krig de själva tuggat till.
Att plåga oskydiga straffar sej förr eller senare.
Bibelläsare, möjligen också Koranläsare, berättar att efter sådd kommer skörd.
Idag skördar Gaza vad Hamasledarna sått under många, långa år.

De klagar över förluster och förlusterna finns.
Alla förluster är tragiska förluster.
Vad jag inte förstår är hur kan de kan anklaga andra för dessa förluster.
De bör ju veta att de bor i ett tättbefolkat område och när de nu valt att bekriga Israel med utgångspunkt från just detta område...
Var finns överraskningsmomentet?

Hizballahledaren Nasrallah blev ljusskygg i och med senaste Libanonkriget och har nu tillbringat över 2 år i sina bunkers.
Modig kille.
Nu har Hamas ledargarnityr slunkit ner i sina bunkers och lär förbli där tills faran är över.
Lika modiga killar.

Vad är det som gör att folket inte slänger denna typ av ledare på sophögen.
De drar ju inget annat än eländes elände över dem?
Ingen chans i världen att de åtnjuter folkets kärlek – det handlar mer om hot, rädsla och iskall skräck.

Ytterligare ett steg varmed ledarna planerar att kväsa sitt folk består i de nyss antagna sharialagarna.
Är det någon som på allvar tror att piskning, stympning och hängning är något folket med glädje ser fram emot?

Gahrton skriver en tjock bok och dussintals av artiklar men tar aldrig avstånd från arabiskt våld.
Han finner ursäkter, den ena mer fantasifull än den andra.
Han finner också ett perverst nöje i att glorifiera "the arab street" i stället för att visa sitt stöd för de trots allt mer moderata krafterna.
De krafter som inte är druckna av fanatismans skumpa och som i någon mån stuckit ut hakan i kampen mot Irans förlängda arm – Hamas.
Hamas lever och frodas tack vara världens alla "Gahrtons", folk som smittats av samma sjuka.

Han vill påskina att israeliskt våld är planerat i en frysbox av stål medan det arabiska våldet stammar från en varm och kärleksfull famn.
Detta är naturligtvis inget annat än hans vanliga överslätningsteologi och har inget med verkligheten att göra.
Gahrton kan ju göra ett besök i Gilad Shalits fängelsehåla och fråga om han anser sin situation vara ett kärleksbevis.
I kväll hotar Hamas med att skaffa honom kompisar – ytterligare kidnappningar står högt på agendan.
Ytterst kärleksfullt.

Vad Israel planerat i sin frysbox av stål är att vräka in förnödenheter till Gaza.
De senaste dagarna har de levererat 7800 ton!
I sin iskalla frysbox har de dessutom planerat och genomfört sjuktransporter av sjuka Gazabor för vård på israeliska sjukhus.
Vilken gemen uselhet.

Gahrtons försåtliga agenda är trots mängden av ord lätt att genomskåda.
Är man 'Kung Av Palestinagrupperna' har man skaffat sej den perfekta täckmanteln för sitt agerande mot staten Israel.
Vilka uppoffringar Gahrton gjort för att hjälpa palestinierna är dock höljt i dunkel.
Att vara 'Kung Av Palestinagrupperna' tar på krafterna.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ...
AB DN SvD AB SvD SvD SDS SvD SDS SvD SDS SvD SvD SDS SDS SvD SvD SvD DN
DN DN DN DN DN D D HD SvD T AB
SDS
Y K B SP DN DN SDS

15 kommentarer:

Anonym sa...

Warzawa 1939.
Soweto 1979.

År 2009 heter Ghettot Gaza.
Är man en levande människa så skäms man för andras omänsklighet!

Göran Nilsson
Skogshöjdsvägen 10
434 91 Kungsbacka

Anonym sa...

Gita, vänd dina egna argument mot Gahrton mot dig själv och fundera ett slag. Det lilla Israel släpper igenom är helt otillräckligt för 1 1/s miljoner människor. Israle bröt ju för övrigt vapenvilan först genom att öka blockaden och nu senast med att bomba den enda försörjningsmöjlighet de har genom tunnlarna till Egypten. Men problemet är att israeler och som det verkar inte heller du ser de civila palestinerna som människor.
Men jag antar att det inte går att resonera med dig, men det var värt ett litet försök.

Jag vill också ha bort Hamas från makten. Men det får inte kosta civila människoliv. Inte poliser heller för den delen.

::Gustaf

Argus sa...

Religion har väl alltid använts för att kontrollera den vanliga människan. De som utnyttjar religionen för kontroll av vanliga människor är de religiösa? De kan förvisso vara sökande andar men de är också maktälskare och penninghungriga. Om man inte kan skatta den vanliga människan så mycket som behövs måste pengar till från annat håll. Jag antar att en hög hamasledare inte blir rik på vad han kan få av de Gazabor han önskar kontrollera. Och pengar går det åt, dels till att avlöna tjänstefolk och att betala vapenhandlare mm. Så vem betalar och stödjer hamasledaren? Iran och Syrien sägs det vara. Vilka då i dessa länder? Finns det i dessa länder ännu högre ledare än hamasledarna? Om så, är de religiöst intresserade? Är de intresserade av att kontrollera något? Vad ser de för poäng i att pumpa in pengar i Hamas? Det sägs att ledarna i länderna runt Israel behöver en syndabock för att vända människors vrede från dem själva mot syndabocken istället. Är det så? Om Israel har jag hört att det är "tur" att landet har och har haft så många fiender annars hade landet för länge sedan spruckit av inre motsättningar. Om det vi ser hos palestinierna, dessa till synes tokiga beslut, dessa ledare som verkar kontraproduktivt, är något som initierats från andra länder i syften som gäller dessa länder, hur sjuttsingen ska en Gazabo kunna göra något åt detta? Hur kan det hjälpa om Israel lyckas oskadliggöra varenda hamasmedlem?

Var kan man hitta sakligt beskrivade texter och diskussioner i ämnet? Försök till analyser utan att det blir en massa tyckande eller fastnande i känslomässiga detlajer. Kanske blir det lättare att ta in allt lidande om man kan se de övergripande strukturerna och skeedena, eller är det bara en from förhoppning?

Olof Yngve

Anonym sa...

"Warzawa 1939. Soweto 1979. År 2009 heter Ghettot Gaza." Smaklöst uttalande. Vem spärrar in folk i misär i "ghettot Gaza"? Inte var det Israel iallafall - de har inga andra att tacka för det än Hamas. Om du kallar Gaza för ghetto, vad är du Darfur? Vad är Kongo? Vad är Tibet? Var tar alla bidragsmiljarder vägen? Israel skickar tonvis med förnödenheter in i Gaza. Gaza skickar raketer tillbaks. Israel tar emot sjuka från Gaza. Gaza tackar genom att skjuta fler raketer. Raketerna riktas alltid - utan undantag - mot civila mål. Är det medmänskligt? Denna raketbeskjutning har pågått så gott som oupphörligen i 7 års tid och intensifierats de senaste 3 åren efter att Israel lämnade Gaza. Situationen du ser i Gaza idag kan du tacka Hamas för. Och här i ankdammen Sverige sitter du i soffan hemma och har åsikter och behöver inte oroa dig för nästa raketlarm och om du ska hinna fram till skyddsrummet i tid eller om dina barn kommer fram till skolan levande. Jag skäms över Sveriges omänskliga media och välmenande men totalt desinformerade befolkning som slukar TTs med fleras friserade versioner av vad som egentligen händer i regionen. Skulle du sitta tigande och still under 7 års tid av raketterror? Eller är det bara i Israel man ska göra det? Eller ska de bara tiga still och vänta på nästa raket och dö för att du ska vara nöjd? Var är din medmänsklighet? Eller gäller den bara somliga? Klandrar du Israel för att Hamas förlägger raketramper och vapendepåer i bostadshus och i moskéer? Eller förstår du att döda civila för terrorister ger goda propagandapoäng bland välmenande människor i ankdammar runt om i världen som aldrig sett krig på nära håll? Jag är en synnerligen levande människa och jag skäms för sådana svenskar som uttalar sig som du.

Anonym sa...

Problemet är att Palestinierna i grunden är muslimer, och islam är entydigt: Kristna och judar är icke önskvärda "förvanskare" som ska besegras, dödas eller konverteras. Det finns ingen samlevnad med islam, det är underkastelse eller död. Fråga samtliga kristna i Sverige som flytt undan islam, hur trevligt det är att vara "Dhimmi" - en tredje klassens människa i muslimskt förtryck.

c. Dar al-Islam and dar al-harb: the House of Islam and the House of War

The violent injunctions of the Quran and the violent precedents set by Muhammad set the tone for the Islamic view of politics and of world history. Islamic scholarship divides the world into two spheres of influence, the House of Islam (dar al-Islam) and the House of War (dar al-harb). Islam means submission, and so the House of Islam includes those nations that have submitted to Islamic rule, which is to say those nations ruled by Sharia law. The rest of the world, which has not accepted Sharia law and so is not in a state of submission, exists in a state of rebellion or war with the will of Allah. It is incumbent on dar al-Islam to make war upon dar al-harb until such time that all nations submit to the will of Allah and accept Sharia law. Islam's message to the non-Muslim world is the same now as it was in the time of Muhammad and throughout history: submit or be conquered. The only times since Muhammad when dar al-Islam was not actively at war with dar al-harb were when the Muslim world was too weak or divided to make war effectively.

But the lulls in the ongoing war that the House of Islam has declared against the House of War do not indicate a forsaking of jihad as a principle but reflect a change in strategic factors. It is acceptable for Muslim nations to declare hudna, or truce, at times when the infidel nations are too powerful for open warfare to make sense. Jihad is not a collective suicide pact even while "killing and being killed" (Sura 9:111) is encouraged on an individual level. For the past few hundred years, the Muslim world has been too politically fragmented and technologically inferior to pose a major threat to the West. But that is changing.

http://www.jihadwatch.org/islam101/

Anonym sa...

Jag får tacka för en strålande text"!

Det var en reflekterande, ödmjuk och klok betraltelse av den moraliska bankrutt som Hamas drivit palestinierna till.

Jag ser fram emot fler betraktelser från regionen och om den svenska ankdammen.

Anonym sa...

Olbap,

vad som händer i Palestina har först och främst inte med religion att göra, om någon slänger ut dig ur ditt eget land och dödar din familj, är det inte mänsklig reaktion att reagera med ilska och vrede? Vilket av det som pågår i palestina just nu har med islam och religion att göra? om jag inte vet fel så är det ISRAEL, en JUDISK stat med JUDISK befolkning som bombar och massakerar en civilbefolkning. Angående ditt inlägg om islam och jidah, det är väldigt roande att se hur utbildade och trångsynta människor kan vara, islam var den religion som levde sida vid sida med judar när kristna försköt och förtryckte dem. islamfobi är tyvärr väldigt vanligt i dagens samhälle, men att förklara bort vad som pågår i palestina just nu med att det är ISLAMS fel bevisar bara vad människor som Olbap kan åstadskomma. Skam.

Anonym sa...

Amenah:

Du verkar totalt okunnig om internationella regler. Hamas skjuter raketer mot Israel, och självklart att Israel rätt att försöka stoppa dessa raketer.

Det förekommer ingen etnisk rensning i Israel, förutom av kristna som terroriseras av det fundamentalistiska Hamas, och nu tvingas kristna flytta.

Likheter med förintelsen? Ingen frisk person skulle hitta hävda sådant, men Hamas anhängare i Sverige verkar vara ordenligt bakom flötet, så det finns säkert de som hävdar det

Anonym sa...

Amenah: Har du någonsin hört uttrycket "handling och konsekvens"? Det vi ser idag är konsekvensen av Hamas' agerande. De som får betala priset för det är de civilia i Gaza, liksom civila i Israel har fått smaka på Hamas' raketer i åratal. Nu ser man konsekvenserna av Hamas' ideologi och gazaborna har ingen att tacka för detta utom Hamas. Om Hamas inte varit så inriktade på att utplåna Israel och beskjuta civila i Israel så hade Israel inte beskjutit Gaza. Om Hamas inte placerar sina vapendepåer och avfyrningsramper i bostadshus och moskéer så hade dessa inte beskjutits. När man förlägger vapen och avfyrningsramper i civila områden har man förverkat rätten att kalla dessa civila - läs på. Det finns regler i krig. Hamas följer dem inte och har brutit mot krigets lagar redan från början. Man får inte beskjuta civila mål och det har Hamas gjort i åratal. Är du förvånad att Israel fått nog? Är du chockerad över vad som händer nu? Då är det inte Israel det är fel på. Israel har rätt enligt skriven lag rätt att gå in och bomba alla lokalisationer där man förvarar vapen, krigsmateriel och platser där man fyrar av raketer mot civila mål. Därför ser Hamas till att där finns civila för maximal effekt - och propagandapoäng. Att bomba och ta oskyldiga liv kan aldrig rättfärdigas. säger du, men du verkar inte bry dig om att det är just det Hamas gjort i åratal - mot både oskyldiga israeler och sina egna. Ingen etnisk rensning bedrivs av några andra än Hamas och övriga arabstater som gör sitt bästa att utplåna judarna från jordens yta och dessutom anser sig ha rätt att göra det. Hamas är demokratiskt folkvalt av det palestinska folket, säger du. Ja, det var Hitler också och se vad som sedan hände i Europa - jämför sedan med vad som hänt i Mellanöstern sedan Hamas kom till makten.
Tycker du verkligen det är så konstigt att Israel gör vad de nu gör, efter vad Hamas har utsatt både andra och sina egna för? Vad du menar alltså är att hundratals civila dött i Israel liksom i Gaza och att det borde tystas ner? Att det bara är synd om de döda i Gaza, att de är de enda som räknas? Fy skam vilken rasistisk inställning. Somliga människor är alltså mer värda än andra och Hamas' terrorister får beskjuta och förtrycka fritt men Israel ska bara sitta tyst och ta emot och dö för att Hamas och du önskar det? Är det rättvisa? Försök inte jämföra vad som sker i området idag med vad som hände i Europa före under under 2a världskriget - det är verkligen lågt. Det handlade om systematisk antisemitism och utrotning av 6 miljoner judar. Ser du verkligen likheter med vad som händer idag har du ovanligt livlig fantasi och förtjänar inte att tas på allvar. Gaza förtjänar uppmärksamhet, men det som pågår där är något de själva ansvarar för, och det "styre " de själva valde. Nu får de lida under konsekvenserna av sitt "fria val". Jag tror många av dem ångrar sig idag men än är det inte för sent. Hamas kan när som helst ge upp sina ambitioner att utplåna Israel och då kan man börja tala om fred. Men Hamas ger inte upp sina mordiska planer och alla som inte håller med dem anses vara förrädare och behandlas därefter. Det är demokrati à la Hamas det. Vad tror du skulle hända om Israel lade ner vapnen? Och vad tror du skulle hända om Hamas gjorde det? Och vilka lider för att så inte sker?

Anonym sa...

Att associera dagens sitaution i Gaza med judarnas situation under nazismen har tva syfte. Att trvivialisera Forintelse och att demonisera demokratiska staten Israel.
Man ska kritisera tidningar som ger Gahrton plats att sprida sin dynga. Men att kritisera honom ar lite overkill. Man kan inte begara mera av en antisemit som forsvarade Ahmed Rami och Radio Islam.

Gita sa...

Hej allesammans -
Tack för kommentarerna som visar prov på både självtänkande individer och folk som bara upprepar vad andra sagt för att de tycker det låter häftigt.

Göran -
Om du anser Gaza vara ett getto så tycker jag du ska fråga gettomilitian Hamas varför de skapade detta missfoster. Visst, vi skäms, skäms för Hamas omänsklighet.
- Det kanske låter som om vi är överens men det är vi naturligtvis inte.

Anonym -
Tänk till lite själv nu. Hamas och du anser att Israel, denna lilla flugskit på kartan, ska se till att Hamas blir försörjda så de kan ägna all sin lediga tid åt att importera och tillverka vapen.
Titta sedan på kartan en gång till och du ser grannlandet Egypten och sedan hela den oändliga arabisk/muslimska världen. Du tycker möjligtvis inte det skulle vara lämpligt att även denna oändliga värld skulle kunna bidraga till Gazabornas försörjning - om de nu nödvändigtvis ska fortsätta att vara kroniska socialfall. Idag skickar de korvören.
Vapenvilan var aldrig någon vapenvila för Hamas fortsatte att slänga iväg raketer mot Israel närhelst de tyckte det var lämpligt. Israel tyckte inte det var lika lämpligt men bet ihop tills, en dag, måttet var rågat.
För mej får Hamas gärna ha makten bara de inte stör Israel och dessutom sätter igång att bli självförsörjande.

Olof -
Jag tror också att religionen spelar roll i konflikten. En jude frågade en gång en muslim om de skulle fortsätta att bekriga Israel om judarna omvände sej till Islam? Nej, då hade vi ju ingen anledning - svarade muslimen. Detta är formodligen bara en historia men som läget är nu är det klart att Israel ses som en förolämpning mot Allah.
Det finns flera läsvärda bloggar i ämnet och jag ska ge dej adressen till två.
http://israelisverige.no-ip.info/blog/
www.ilyameyer.com
Dessutom läser jag med fördel Jerusalem Post (engelska)
http://www.jpost.com/

Olbap -
Jag är försiktig med att värdera grundtankarna i olika religioner men avarterna kan vi ju belysa vilket du gjort i din massiva kommentar.

A.H.-
Tack för dina vänliga ord. Kvällstankarna om "läget" kommer säkert att bli nedpräntade även i fortsättningen.

Amenah -
Du fick en massa värdefull information av Misan men jag vill tillägga att det är svårt att i din kommentar hitta en enda mening som inte består av lögner staplade på varandra. Försök se utanför din snäva ram och dina grova fördomar så ska du finna att världen inte består bara av svart och vitt. Hamas har jobbat hårt under många år för att bevärdigas med vad som händer i Gaza idag.
Hamas har bombat oskyldiga under 8 år medan Israel har bombat Gaza under en dag - än så länge.

Kalle -
När du pratar om folk som blivit utslängda ur sitt land - pratar du då möjligtvis om judarna som runt 1948 blev etniskt utrensade från de arabländer där de bott i århundranden? Konstigt, men de reagerade varken med ilska eller vrede. De flydde till Israel som välkomnade dem, satte dem i hårt arbete och sedan fick de den stora tillfredsställelsen att se landet växa fram under sina händer.
Detta borde vissa arabledare lära sej något av. Det är helt enkelt "dålig stil" att hålla sitt folk som politisk gisslan i flyktingläger decennium efter decennium.

Anonym -
Klara och rediga besked och dessutom sanningsenliga.

Lubbe -
Mitt i dagens elände gav du oss orsak att le. Dina rader var "to the point"! Tjusigt.

Sist Misan -
Vilket hästjobb du gjort.
Jag läste och läste och blev klokare för varje rad - HA!
Hade du bott i Gaza hade Hamas inte haft en chans...

Anonym sa...

Vart håller mänskligeten på att ta vägen? Men herregud, Hamas skjuter några fjuttiga Qasamraketer och det är tillräckligt för Israel att gå in och bomba Gazaremsan till damm och stoft? Vart tog dialogen vägen? Jag glorifierar inte Hamas eftersom dem verkr inte ha en aning om hur man bedriver politik och styrande övehuvudtaget men Israels handling är inte heller den rätta, och att det dessutom ska sitta folk och säga "åh nej det är helt och hållet palestinernas eget fel att dem blir massakerade och dödade" 4 personer har blivit dödade i Israel av Hamas raketer, 500 har blivit dödade i Gaza. Hur många av dem tror ni är Hamasledare?
Om någon kastar en bomb mot mitt hus ska jag bomba hela grannskapet för att anta att personen som skickade bomber mot mig också ANTAGLIGEN har omkommit? och hur stor är den chansen? ni människor gör visst allt för att tala för mord.

Anonym sa...

Israel störtar sig sjäv i fördärvet, dem gör inget annat än skämmer ut sig själva och dessutom kommer dem ingenstans med den taktiken dem använder sig av, Hamas är demokratiskt folkvalt, och Israels agerande kommer inte resultera i annat än att stödet till Hamas kommer växa sig starkare. Vill dm bli av med Hamas måste dem alltså göra sig av med hela det palestinska folket vilket är precis det som sker just nu. Punkt slut.

Anonym sa...

Gita,
ni borde kanske skämmas för att ha skapat något som Gaza överhuvudtaget för det är dock inte Hamas som har gjort det.
Här sitter människor som kallar sig kunniga och utbildade och rättfärdigar mord och förtryck.

Gita sa...

Hej Kumkum, Shulu, och Kawasaki –
Godmorgon! Ni verkar helt nyvakna. Var har ni befunnit er se senaste 7-8 åren då Hamas, helt ostörda av personer med åsikter som era fått härja fritt?
Det kan väl möjligen inte vara så att ni under alla dessa år givit ert tysta samtycke till Hamas små äventyrligheter??? I sådana fall är jag inte helt övertygad om att ni är kvalificerade att yttra er nu.
Jag har angivit att jag publicerar endast läsvärda kommentarer så egentligen borde inte era platsa men de får stå där som en ruinhög över det svenska debattklimatet.
I Sverige FÅR man bara ha en åsikt – att älska Hamas oreservationslöst och att hata Israel lika oreservationslöst.
Att detta synsätt fått så stort genomslag är ett bevis på det allsmäktiga TT´s lyckade hjärntvättning av Medelsvensson. Rättning i leden till varje pris och speciellt till priset av att ge en saklig och allsidig information. Att det är deras skyldighet enligt de pressetiska reglerna ler de bara åt.
Att Hamas en gång var demokratiskt valda förverkade de snabbt genom sin blodiga och synnerligen odemokratiska kupp mot "sina egna bröder" i juni 2007.
Gaza är förskräckligt i dessa dagar men eftersom Hamas inte bryr sej ett dugg om sina undersåtar så fortsätter de att skjuta raketer mot Israel. De håller numera ungefär en miljon människor i Israel i sitt järngrepp. Att hävda att Hamas inte vet att de kan avsluta hela operationen vilken minut som helst är att gravt underskatta dem. De vet exakt vad som krävs och det är något så banalt som ett civiliserat beteende – som jag utgår att även ni vill bli bemötta med. Åter igen ett utslag av total likgiltighet för sin befolknings väl och ve.
Innan ni sprider fler ytliga kommentarer kring er så läs på lite. Våga ta del av uppfattningar från andra än de ni från början vet håller med er, annars kommer ni aldrig att kunna fördjupa era analyser.
Sist – var inte så slätstrukna. Att följa med strömmen och säga vad alla andra i Sverige säger idag är lite väl enkelt. Naivitet blir tröttsamt i längden.
Visa att ni är initierade och förstår att problematiken ligger på ett mycket djupare och mycket allvarligare plan än om vem som skickar iväg flest raketer.