17 februari 2009

Bildning för obildbara


Hamas-kriget i Gaza är över.
Kanske.
Ruinerna står kvar som spretiga monument över hamaskultens likgiltighet.
Likgiltighet för sitt eget folks väl och ve.
Allt offrades på den heliga islamismens altare.

En person jag egentligen inte känner särskilt väl skrev en artikel om Hamaskriget, dess orsaker och dess följder.
Om 'Krigets lagar' och om 'Krigsbrott'.
Han presenterar Hamas i all sin nakna ondska och förklarar fakta och samband som borde vara självlysande bland den svenska mediaeliten.
Den senaste tidens gazaskriverier vittnar dock om motsatsen vilket gör att dess trovärdighet skrumpnar till ett russins storlek.

Det allra underligaste är att denna artikel, trots erbjudanden, inte blivit publicerad.
På debattsidorna har det i stället trängts allsköns tyckande blandat med diverse bråte.
Jag publicerar nu denna informativa artikel som borde kunna ge bildning även till de obildbara.
Möjligen...


HAMAS KRIGSBROTT I GAZA

”Krigets lagar” är ett begrepp som används flitigt dessa dagar - och begreppet används nästan uteslutande som ett slagträ i de verbala angreppen på Israel.
Vi får ta fakta i den aktuella situationen i Gazaremsan som ett exempel på vad ”krigets lagar” säger.

Först korta bakgrundsfakta, för att kunna göra sig en rättvisande bild av den nu aktuella situationen:
Israel har beskjutits från Gazaremsan sedan 2001, med alltmer avancerade raketer och granater, in mot städer och byar i Israel för att terrorisera civilbefolkningen. Totalt har över 10 000(!) regnat ner över Israel och israeler sedan dess.

Israel drog sig helt ur Gazaremsan i september 2005, men sedan dess har antalet projektiler som skjutits in mot Israel ökat dramatiskt för varje år som gått.

I januari 2006 vann Hamas parlamentsvalet i den ”Palestinska myndigheten” (PA), och bildade en samlingsregering med andra grupper.

I juni 2006 bortrövades en israelisk soldat av bl.a. Hamas, från en postering inne i Israel.
Han hålls fortfarande fången på okänd ort inne i Gazaremsan.
Krigsbrott av Hamas?
Ja, det är ett brott i sig mot ”krigets lagar” att inte Internationella Röda Korset har tillåtits att besöka denna krigsfånge regelbundet

I juni 2007 startade Hamas ett inbördeskrig i Gaza, som resulterade i ett stort antal dödsoffer, där PA:s styrkor besegrades och kastades ut ur Gaza.
Resultatet blev naturligtvis att Hamas kastades ut ur PA:s regering.
Sedan dess har Hamas styrt utbrytarområdet Gaza med järnhand.
Missilbeskjutningen från Gaza in över allt större områden av Israel intensifierades efter den kuppen.

I juni 2008 medlade Egypten fram en muntlig informell vapenvila mellan Israel och Hamas.
Hamas beskjutning minskade, men den upphörde aldrig helt.
Trots det var den enda åtgärd Israel vidtog för att beivra dessa attacker att under en dag stänga gränsövergångarna mellan Israel och Gaza.
Det kan nämnas att Gazas gräns mot Egypten varit i stort sett helt stängd sedan Hamas maktövertagande.

I mitten av december 2008 beslutade Hamas sig för att avbryta vapenvilan, och intensifierade sin beskjutning av städer och byar i Israel – hundratals raketer och granater började regna ner över Israel igen.
Israel försökte förgäves att få till stånd en ny vapenvila med hjälp av egyptisk medling.
Efter att först ha vädjat till Hamas om att sluta skjuta, och därefter i ett antal dagar i allt skarpare ordalag hotat Hamas med att ta till motåtgärder om inte Hamas slutade, beslutade till slut den israeliska regeringen sig för att det inte fanns några andra alternativ än militära, för att skydda den över en miljon israeler som terroriserades av Hamas urskillningslösa beskjutning.

De israeliska försvarsstyrkorna (IDF) använde sig i en första fas enbart av flyget och marinen för att förstöra de raketlager, tillverkningsplatser och avskjutningsramper som användes.
För att minska risken för att civila (”icke-kombattanter” enligt ”krigets lagars” språkbruk) skulle komma till skada beslutade Israels regering sig för att ett markanfall behövdes.

Hamas gömmer sig i stor utsträckning bland icke-kombattanter – i bostadsområden, nära områden där internationella organisationer finns, skolor och andra offentliga byggnader som sjukhus.

Naturligtvis lider civilbefolkningen i de områden Israel anfaller.
Det hörs olika siffror över antalet dödade, men t.o.m. Hamas själva medgav efter några dagars krig att 75-80 % av de dödade tillhör rörelsens egna styrkor.
Det är alltid tragiskt när civila dödas, men Israels vidtar stora ansträngningar att undvika att döda civila, t.ex. används stora mängder flygblad och många tiotusentals telefonsamtal har ringts för att förvarna civilbefolkningen om kommande anfall; har du hört att det görs i något annat krig?

Till skillnad mot Hamas raketer mot Israel är Israels attacker varken riktade mot civila eller ämnade att terrorisera dem.

”Krigets lagar”, t.ex. FN-stadgans artikel 51, tillåter varje nations självförsvar mot väpnad attack.
Israel har alltså rätt att försvara sig mot den över sju år långa attacken från Gaza. Under de senaste veckorna har många hundra raketer regnat ner över den israeliska civilbefolkningen.

Begår Israel krigsbrott genom att anfalla Gaza?
Nej.
Begår Hamas krigsbrott genom att attackera israeliska civila.
Ja, varje raket är i sig ett brott mot krigets lagar, eftersom de försöker träffa icke-kombattanter.

Hamas använder sin civilbefolkning som mänskliga sköldar när de tillverkar, lagrar och avskjuter raketer från civila områden, för att göra det svårare för Israel att nå dem, eftersom de vet att Israel tvekar att försöka anfalla då.
Krigsbrott av Hamas?
Ja, definitivt.
Hamas stadgar, läs t.ex. artikel 11, beskriver helt klart att Hamas slutmål är att utplåna den judiska staten Israel, som är en medlem av Förenta Nationerna.
Krigsbrott av Hamas?
Ja, definitivt.
Det är alltså helt klart vilken part i konflikten som bryter mot ”krigets lagar”: Hamas.

Håkan Lindblom

, , , , , , , , , , , ...

4 kommentarer:

Garm sa...

Så sant som det är sagt!

Jag är mycket trött och förtvivlad över den enögdhet våra svenska medier och politiker ägnar sig åt.

Tack för att du publicerar detta,

Gita sa...

Hej Garm -
Jag vet att det är många som känner som du men vad som fattas är att politiker, beslutsfattare och mediafolk samlar ihop vad de eventuellt har kvar av mänskliga egenskaper och gör något åt förfallet.
Det handlar ju om en förruttnelse som bara blir värre så länge ingen har civilkurage nog för att sätta stopp för eländet.
Man leker med elden...

Anonym sa...

Ser att du har en länk till UN Watch
och det är din sak, men jag vill bara upplysa dig om att den organisationen talar med kluven tunga.
http://leffe45.wordpress.com/2009/04/03/yttrandefrihet-med-forbehall/

Harry Harrysson sa...

Lite oklart vad du menar med "den organisationen" - FN eller UN Watch? På länken säger du ungefär samma sak som UN Watch.