17 maj 2009

Utstädning


De flesta säger att de inte blir påverkade av reklam.
”Inte jag inte, jag skulle aldrig låta mej luras av så billiga trick.”
Känner ni igen det eller kanske ni rent av känner igen er själva?

När det är så här vi fungerar borde vi inte heller vara så förundrade över att de som anser sej vara lämpade att styra våra liv också är påverkade av reklamen.
Att förbli kliniskt opåverkade av reklam och propaganda är inget någon av oss kan skryta med.

I mitt förra blogginlägg diskuterade jag den palestinska propagandan och dess makt över skeendena.
Idag vill jag ge några konkreta exempel.

På Västbanken (jo jag skriver Västbanken för enkelhetens skull även om jag borde använda de urgamla och mer korrekta benämningarna Judéen och Samarien) finns det både judiska och arabiska samhällen.
De är byggda på mark som ibland är privatägd och ibland statlig.
Mycket gnet har lagts ned på diverse svåröverskådliga specifikationer utan alltför stora praktiska resultat.
Om man nöjer sej att dra måttligt höga växlar på företeelsen kan man konstatera att dessa byar kommer att få sin slutliga status genom ett eventuellt fredsfördrag mellan Israel och araberna.

Vill man slänga fotogen på lågorna räcker det med att kalla de judiska byarna och städerna för ’bosättningar’.
Motsvarande arabiska byar och städer i Israel slipper av någon anledning detta klistermärke.

I alla resolutioner som vill främja en tvåstatslösning, två stater för två folk, är det första och viktigaste villkoret att araberna ska kunna visa att de klarar av att leva i fred med sina grannar.
Well – är det någon som sett några spår av dylika fenomen?
En arabisk fredsrörelse kanske eller några demonstrationståg som med plakat och skanderingar proklamerar sin längtan efter fred med Israel?
Arabiska företrädare som berättar vad de tänker bidraga med för att se denna fred komma till stånd?

Jag talar inte om Egypten och inte heller om Jordanien utan om de araber som kallar sej palestinier och som vill få något de aldrig någonsin haft – en stat.
Jo jag vet att de ännu hellre än att få sin stat - inte bygga den - vill se Israel skrotat, men detta intrikata upplägg får vi återkomma till.

Strax intill där jag bor finns några arabiska bosättningar - förlåt byar - men ingen i Israel skulle komma på den befängda idén att kontakta CNN om någon bygger ett nytt hus där.
Om någon bygger ett nytt hus i en judisk by – förlåt bosättning - på Västbanken blir inte bara CNN kontaktat utan också alla andra mäktiga mediaföretag.
Protestskrivelser lämnas in och anmälningar haglar.

Var ligger skillnaden?
Jag kan inte se någon annan skillnad än att araberna på Västbanken hatar judarna så mycket att de använder vilka medel som helst för att fördriva och utrota dem.
Detta beteende kallas i andra sammanhang etnisk rensning på gravt rasistiska grunder men palestinierna har sina automatiska fribrev - för detta som för så många andra mindre väl valda aktiviteter.

Det logiska vore naturligtvis att israelerna använder samma taktik och börjar tömma landet på araber enligt mönsterbilden från vad som pågår på Västbanken.
Det finns bara en hake – israelerna har inga automatiska fribrev, de har inga fribrev alls.
De anses skyldiga långt innan någon skuld fastställts.
Ropen skallar...

Vad jag egentligen vill komma fram till är i hur stor omfattning det internationella samfundet med sina ledare påverkats av palestiniernas förmåga att urholka stenen.
De är helt fast, de köper allt och är inte medvetna om de mekanismer som styr deras handlande.
De upprepar helt okritiskt allt palestinierna påstår – och det är inte lite det.
Självständigt tänkande anses farligt och bör tydligen undvikas till varje pris.

Bosättningar, bosättningar, bosättningar.
En judisk 'bosättning' är en judisk by eller stad i ett landområde som ännu inte har någon ägare.
Bosättningar är fult - för det säger palestinierna, och då måste det ju vara sant.
I ’The Roadmap for Peace’ står det att man inte bör syssla med företeelser som föregriper en slutlig lösning men palestinierna föregriper hela tiden denna lösning genom att påstå att hela Västbanken ska bli deras – redan är deras.
'Palestinskt land' ...

Alla som medvetet eller omedvetet låtit sej påverkas av reklampropagandan att hela Västbanken redan idag tillhör palestinierna bryter också mot intentionerna i denna ’Roadmap’.
Hade de inte varit påverkade av denna outtröttliga reklampropaganda hade de sagt att det nu är dags att reda ut den här soppan och komma fram till rimliga lösningar som inbegriper de judiska samhällena på Västbanken likaväl som de arabiska samhällena i Israel.
Om etnisk rensning och rasism är OK på Västbanken borde samma lagar gälla för Israel – fast sådan jämlikhet är israelerna inte bortskämda med.

Att denna jämlikhet lyser med sin frånvaro idag är resultatet av att våra ledare påverkats av den palestinska propagandan SÅ TILL DEN MILDA GRAD......
Att få dem att inse detta borde vara ett första steg mot jämställdhet och jämlikhet inför lagen, inför internationell lag och rätt och inför humanitär lag och rätt.

, , , , , , , , , , , , , ...

BLOGGPÄRLOR:
MXp: Säg "Nej" till tvåststslösning och säg "Ja" till Israel
Israel i Sverige: Tvåstatslösningen förstås
Ilya Meyer: Meningen med livet

MEDIA:
DN

4 kommentarer:

Garm sa...

Jo det är just det här med propagandamaskin,

Dessutom är det förståss åtminstone i många länder i Europa inte minst Sverige, vänsterns attityd av att betrakta Israel som representant för den västliga kolonialismen och "palestinierna som offer och Hamas o Fatah som frihetskämpar och inget annar o de är blinda för att dessa organisationer faktiskt menar allvar med sina stadgar vad gäller Israels utplåning och i Hamas fall alla judars utplåning i hela världen. Det var någon av deras potentater som sa att det vore bra om alla judar flyttade till Israel så man hade dem samlade för denna utplåning.

Detta med namnet Västbanken är mycket intressant. Vems Västbank? Jo Jordaniens!

Suheir Mushin, fd chef för PLO:s militära avdelning sa en gång till en holländsk tidning, att Palestina o palestinier endast uppfunnits av politiska skäl, som ett vapen mot Israel Vi är alla delar av den arabiska nationen, libaneser, syrier jordanier...

Men sådana tankar o uttalanden glöms snabbt bort.

Gita sa...

Hej Garm –

Synd att du inte har obegränsad tillgång till den rikstäckande pressens förstasidor (eller har du...?) så mycket avsiktligt förträngd information du ger röst åt.
Nej, vi vanliga dödliga får kämpa vår ojämna kamp mot drakar av alla shatteringar och format och åtminstone försöka vara en ”kots batachat” (en sticka i ändalykten) för läsarna.

Erik Hammarström sa...

Hej Gita, det finns mer som du inte ser på västbanken..

till exempel något som kallas
"stängt militärt område" = mer mark än palestinierna kontrollerar.

Det är svårt att hålla sig seriös när du föreslår att palestinierna skulle bygga hus på privatägt eller ockuperad israelisk mark.

Finner du ingen ironi i att IDF dödar mångdubbelt fler civila än de religiösa terroristerna i Gaza?

under 19 dagar dödas fler palestina civila i gaza än hamas-relterade terrordåd krävt i israeliska civila liv på över 20 år...

Hela din tes bygger på att västbanken inte ägs av någon.

"I claim this land for Britain".
sim sallabim!

Jag kan inte förstå detta tänkande?

Skulle vara jätteintressant om antingen du Gita eller Garm ville motbevisa tesen att israel koloniserar stora delar av västbanken?

när israel utropades ägdes 12,5% av hela landet av judar som lagligen köpt mark av palestinier.
Rimligtvis borde väl resten av marken då ägas av araber?

ps. privat ägande enligt folkrätten är oberoende av diverse staters och terrorgruppers förehavanden.

Harry Harrysson sa...

OK, jag ska ta det enkelt och komprimerat.

1920 sammanträdde vinnarmakterna efter första världskriget i San Remo, då det stora Ottomanska Imperiet krympte tillbaka till Turkiet. Nästan all återstoden gick till araberna, men där beslutades att det minimala Palestinska Mandatet skulle bli det judiska hemlandet – utan att kasta ut några av de som redan bodde där. Detta beslut gäller fortfarande! Att britterna, som fick ansvaret för detta mandat tills judarna själva kunde leda det, bröt mot de flesta mandatreglerna, speciellt när de gav 80% av detta lilla land till en kompis och det blev Transjordan, och strikt förbjudet för judar, lika Judenrein som Hitler lite senare krävde av många områden, lika Judenrein som Obama (som mer och mer kallas Mr Noll) och Abbas nu kräver utan någon som helst anledning. På trettiotalet uttryckte både Churchill och Roosevelt sin förvåning att fler araber än judar invandrade till Mandatet från omgivningen – eftersom britterna lät dessa araber komma som de ville, medan de gjorde sitt bästa för att begränsa invandringen av judar.

1947 legitimerade FN en Israelisk stat i §181, de nämnde även en arabisk stat men araberna i FN sa absolut nej så därav blev ingenting. Dessutom är §181 enligt Kapitel VI, dvs ICKE BINDANDE, enbart en rekommendation, till skillnad från Kapitel VII. Arabernas anfall omintetgjorde det hela. De få judarna som just slingrat sig ur de flyktingläger England satte upp i Europa efter Hitlers Förintelse, för att förhindra att de kom till Israel – plus de som fanns där från urminnes tider plus de som började komma 1880 och framåt, visste att det var deras sista chans att överleva. De har lyckats rätt bra.

England lämnade och gav vapen åt Jordanien, plus att åtskilliga brittiska officerare hjälpte jordanierna att försöka ta kål på judarna. Denna helt illegala jordanska ockupation accepterades senare som legalt av två länder – England och Pakistan. Vad gällde hela gamla Jerusalem – det enda Jerusalem som fanns för 150 år sedan – ockuperades det också illegalt av Jordanien under 19 år, endast Pakistan tyckte det kunde få vara lagligt. De 19 år som nu hela världen tycker borde vara normgivande för Israels framtid........

Snabbt fram till Arafat och Oslo. Minns hur Judéen/Samarien/Gaza delades upp i region A, B, C – och i varje förhandling gällde det att Arafat för att få vad som hade förhandlats fram, OCKSÅ skulle hålla sina villkor, stopp på terrorism, hatpropaganda i medier och insamlande av illegala vapen. Han gjorde ingetdera så Israel har enbart av ren vänlighet uppehållit de flesta löften. Inklusive judarnas gamla huvudstad, deras näst heligaste stad, Hebron, där muslimerna i exakt 700 år, fram till 1967, förbjöd judar att besöka sina heliga ställen, patriarkernas gravar etc.

Området består av privatägda bitar, av både araber och judar – många har ägts av judar sedan trettiotalet. Det statliga landet har än så länge obestämd ägare, eftersom Arafat vägrade besluta om det i Camp David år 2000. Vad sedan organisationer som B’tselem och Peace Now säger – som har blivit rika på bidrag från EU och andra länder och utfört rena spionuppdrag för EU-länder som Finland, som att registrera militäranläggningar i Judéen/Samarien. I princip hela Golan en bit in i Syrien köptes cash av baron Rrothshild 1891. Vad de extremvänsterorganisationerna säger spelar faktiskt inte den blekaste roll.

FN:s §242 – minns du? Den säger att Israel ska dra sig tillbaka från LAND, ej ALLT LAND i Judéen/Samarien, dessutom är den också enligt Kapitel VI, d.v.s. enbart rekommendation. DESSUTOM – för att Israel ska göra något sådant krävs säkra och erkända gränser. Säkra kräver israelisk närvaro i området tills de kan lita på araberna minst lika mycket som vi numera litar på danskarna. Dessutom kräver det eliminering av Fatahs Constitution, som ingalunda tillåter existensen av Israel, och den är var Abbas lever efter.

OK, några huvudpunkter där. Memorera dom så länge och sök upp detaljerna online.