03 maj 2009

Judisk - icke judisk, judisk - icke judisk, judisk...


Häromdagen fick Abbas en present - en stor tavla med staten Israel på.
Visst ser han nöjd ut...

Vid samma tillfälle upprepade han sin vägran att erkänna Israel som den judiska stat den är med en rad grumliga motiveringar.
En av dessa är enligt Abbas att ingen stat kan definieras utifrån sin religion.

'The Islamic Republic of Iran' - känns namnet igen?
Har Abbas månne informerat Ahmadinejad om detta kardinalfel?

Abbas vårdar sina slogans med kärleksfull ömhet - de känns ju vid det här laget både trygga och ofarliga och kräver absolut ingenting av användaren.
Det är ju så han vill ha det.
Lugnt, tryggt och ofarligt.

Israel är en stat som skapades för judarna.
Detta är verifierat i diverse skrifter genom åren där det tydligt uttalades att landet skulle vara ett hemland för det judiska folket.
Deras nygamla, urgamla hemland.
En högre dimension, Bibeldimensionen, talar också om denna lilla snuttremsa vid Medelhavet som judarnas land.

Vad är Israel då?
Är det en grönländsk stat eller rent av en mongolisk stat.
Naturligtvis inte.
Grönland bebos av grönlänningar och Mongoliet bebos av mongoler.

Nu tror jag inte att det judiska Israel är judiskt enbart med hänsyftning till sin religion utan i ännu högra utsträckning för att det är en stat för det judiska folket.
Det finns ju som bekant religiösa judar och judar som anser sej vara mindre religiösa men de är inte mindre judiska för det.
Hade jag varit Abbas skulle jag vid det här laget känt hur argumentationen pulvriseras allt mer, för att inte tala om att han helt enkelt verkar allmänt gnetig.
Något får han väl bjussa på...

Staten Israel bebos av judar, har odlats upp och byggts upp av judar och är naturligtvis en judisk stat.
Detta utesluter inte att araber och figurer som jag själv får bo här men vi gör det som lojala medborgare i enlighet med landets lagar.

Vid samma tillfälle som Abbas blånekade till att Israel är en judisk stat förärades han denna tavla där staten Israel är avbildad.
Orsaken till att han bjöd på ett av sina bredaste leenden berodde kanske på att landet på kartan benämndes ’Palestine’, på engelska.

Hur ska vi tolka denna ologiska härva?
Vad är det som gör det så outhärdligt hemskt för en arab att acceptera fakta?
Har möjligen Abbas något annat, något mera sofistikerat i kikaren?
Är han rädd för att om han erkänner det faktum att Israel är en judisk stat så tar det längre tid innan landet övergår i palestinsk ägo?
Som på kartan han fick.

OK – flyktingfrågan.
Eftersom Abbas inte haft varken kraft, mod eller vilja att berätta för folket att så länge de inte lever i fred med Israel är ingen flyktinginvasion aktuell.
Det är den viktigaste förutsättningen för en lösning av problematiken enligt alla rådgivande FN-resolutioner.
Det går alltså inte att elda på med martyrer och shahider och samtidigt inbilla folket att flyktingfrågan snart är löst.

Mod, käre Abbas, mod.

I stället för att tala klarspråk (han borde lära av Lieberman) fortsätter han med förnekandet av den judiska statens karaktär för att på ett ganska osnyggt sätt låta folkhavet fortsätta att leva i förvillelsen att ett snabbt arabiskt övertagande av hela Israel står för dörren – med flyktingarnas hjälp.

Ungefär som på kartan han blev så barnsligt förtjust i.


, , , , , , , , ...

Inga kommentarer: