14 juli 2010

Humanitär show


Jag läste en ganska rolig artikel idag.
Rolig för att den var så banalt avslöjande.
Kalla siffror slog i ett enda slag hål på ett helt koncept.

Ben-Dror Jemini är en respekterad skribent i en av Israels största tidningar vilket inte hindrar honom att sprida sina alster till andra mer globala utgåvor.
Hans artiklar visar prov på gedigen källforskning och stor genialitet vad gäller slutledningar.
Artikeln kallar han ’The humanitarian show’ och publicerades i Maariv första gången 2 juli, 2010.

Vad skriver han då som är så --- roligt?
Inget särskilt, han bara berättar om den verklighet som så skickligt dolts bakom massmediala tårgasmoln.

Han påstår att situationen i Gaza är bättre än i både Turkiet, Libanon och i Iran.
Först nämner han barndödligheten som i Gaza är 17.71/1000 födslar, i Turkiet 24.84.
I Gaza är situationen bättre än världsgenomsnittet (44/1000), bättre än i de flesta andra arabiska länder, bättre än i många länder i Sydamerika och naturligtvis bättre än i Afrika.

Varför gick då inte Mankell-båtarna till Turkiet i stället med barnmat och annat som är viktigt för barns överlevnad.
Därför att fakta var ointressanta för båtfolket.

Hur gamla folk blir är också något konkret man kan mäta.
I Gaza blir man i genomsnitt 73.68 år vilket kan jämförar med Turkiet där man bara blir 72.23 år, i Jemen 63.36, i Sudan 52.52 och i Somalia 50 år.
Världsgenomsnittet ligger på 62.12 år så Gazaborna med sina 73.68 år kan med tillförsikt se framtiden an.

En rolig grej hände i England för ett par år sedan.
En politiker var fräck nog att påstå att den förväntade livslängden i Glasgow East var lägre än den i Gaza.
Plötsligt stod världen i brand vilket föranledde Storbritanniens kanal 4 att genomföra en mycket grundlig undersökning som kom fram till samma sak – den förväntade livslängden var faktiskt högre i Gaza än i Glasgow!

Ni kan i Jeminis artikel också läsa om arabisk apartheid mot palestinier i Libanon som sedan länge bl.a. förvägrats att förbättra sina bostäder.
Inte ett enda litet rum får de bygga till.
Gisslan är de och gisslan är vad araberna vill att de ska förbli.

Därefter kommer Jemini in på Iran.
Där är barndödligheten 34.66/1000 födslar vilket är dubbelt upp mot situationen i Gaza.
Livslängden i Iran är uppskattad till 71.43 år vilket är mindre än både i Gaza och i Turkiet.

Om nu inte Mankell-båtarna ville befatta sej med Turkiet, hade då inte Iran varit ett behjärtansvärt mål?

Skolbranden i Rinkeby är också beskriven och Jemini.
Mini-intifada i ”Lilla Mogadishu”...
Man kan beskriva den muslimska fräckheten på många sätt.

Slutkläm och slutsatser.
De flesta människor i världen har det sämre än folket i Gaza och det står allt mera klart – om ni inte visste det förut – att båtfolket aldrig var intresserade av fakta rörande vår globs humanitära problem.
Det var mer intresserade av att mjölka det göttaste ur sin besatthet och sina tvångsföreställningar om Israel.

Inget av det ovan sagda förtar att det finns problem i Gaza, även om problemen är större i både Turkiet, Libanon och Iran.
Israel lämnade Gaza för att ge människorna en chans att självständigt forma sina liv men i stället valde de Hamas och kom naturligtvis ur askan och i elden.
Idag brinner elden som aldrig förr och lågorna slickar sej allt högre ju mer Hamas drar åt svångremmen.
Frihet, jämställdhet och broderskap får man leta efter på andra ställen och demokrati är något som bara gäller andra.

Mina egna reflexioner kan sammanfattas i två punkter.
Först att båtfolket gjorde en urdålig källforskning innan de bestämde sej för att slänga åt just gazaborna lite smulor av sitt överflöd.
Det finns flera närliggande länder med markant större behov men de förblir ack så ointressanta.
För det andra så gjorde man dundermissen att inte identifiera grundorsaken till problemen.
Grundorsaken heter naturligtvis Hamas.

Situationen i Gaza kommer att fortsätta att försämras så länge Hamas tillåts styra och man slaktar inte i första taget denna guldkalv som gör sej så bra på bild.
Gazas uppgift är att cyniskt fungera som ett reklaminslag där Israel enhälligt utsetts till boven.
Hade man verkligen varit ute efter att förbättra människornas villkor i detta område hade man åtminstone försökt att oskadliggöra Hamas-rötan som fram till idag inte gjort en enda människa lycklig.
Inte medelsvensson i Gaza i alla fall.

Trots att de får 7.5 gånger så mycket amerikanskt bistånd som Haiti...

Alltså – fortfarande bara en show men inte en humanitär show.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ...

1 kommentar:

Ralph Haglund sa...

Det kan vara av visst intresse också att se hur gamla judar och araber blir i Israel. En färsk sammanfattning finns på
http://ije.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dyq073