27 januari 2009

Double Talk


Precis så här är det.
Precis så här har det varit.
Precis så här kommer det att fortsätta att vara om du inte sätter ned foten.

Vem är då du?
Du är vi alla.
Alla från Obama till Solana till Reinfeldt till bensinmacksföreståndaren i Tierp.

Samtidigt som Hamas i sin förunderliga nåd meddelar världen att de tänker låta sin vapenvila vara i kraft till den 5 februari så smäller de av något bombaktigt vid gränsen mot Israel som dödar en värnpliktig israel och skadar andra.Detaljer ännu okända.

Tycker du israelerna ibland verkar en aning schitzofrena så har du här orsaken.
Vad Hamas menar med vapenvila är något helt annat än vad resten av oss anser att det innebär.
Hamas menar att de israeliska vapnen ska vila medan deras egna vapen är fria att användas allt efter tycke och smak.

Precis så här har det varit så länge vi kan minnas och mera specifikt sedan Hamas såg till att de blev ensamma herrar på täppan i Gaza.

Fråga.
HUR HADE DU HANTERAT SITUATIONEN?

, , , , , , , , , ...
T T SP SP K K Y Y B B SvD SvD SvD SvD HD HD SDS SDS SDS SDS SDS AB AB AB AB AB AB
D DB DB DB VG VG DN DN DN DN
Bloggar: IiS MXp MXp FiM FiM Sapere aude! M-ö akt. Meyer Rabnor

4 kommentarer:

Anonym sa...

Nytt krig i Gaza?

http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/119671-israel-maste-svara-omedelbart

Gita sa...

Nytt krig? Ingen aning.
Grejen är att det aldrig är någon fred.
Hamas ideologi tillåter inte fred, inte ens vapenvila.
Det ska kallas hudna eller tahadiya som varken är hugget eller malet så de har ryggen fri att agera som det dem lyster.
Judar ska man inte skapa fred med – judar ska utrotas!

Folk är nervösa i Israel nu. Snart är det val och i morgon landar Obamas sändebud.
Nya gubbar kommer att sitta i Knesset för att eventuellt sprida nya idéer.

Gräsrötternas får vänta...

Maria Vethe sa...

"MEIN KAMPF MOT ISRAEL"

Idag skänks mina tankar åt det judiska folket som för bara några tiår sedan blev offer för en grym idèologi med Adolf hitler i täten.

Människors likavärde upphörde att existera och kvar stod tyska läkare som jämförde judar med hundar i ett uppriktigt försök på att försvara sina omänskliga förskningsprojekt.

Idag gråter jag med de 6 miljoner judar som förintades som följd av antisemitismen, nazismen och ett rådande judehat. Tårarna triller lite extra just därför att judehatet aldrig upphört existera, utan lever i bästa välmående den dag idag.

Att kyrkor etc. valt att fega ur och därmed låta bli minnas dom oskyldiga som alla numera överivrrigt kämpar för inutidens "Mein kampf Mot Israel", är horribelt och förtjäner ingen respekt överhuvudtaget.

Maria Vethe

Gita sa...

Hej Maria -
Din kommentar kräver naturligtvis ingen ytterligare komplettering utan får stå där i all sin nakenhat som en värdig påminnelse om mänsklighetens mest omänskliga skamfläck.